Historia Stowarzyszenia

3 listopada 1995 roku dzięki inspiracji ówczesnego Prezydenta Miasta Gdańska Tomasza Posadzkiego oraz Konsula Generalnego w Toronto Andrzeja Brzozowskiego w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga zawiązał się komitet organizacyjny obchodów milenijnych Gdańska na terenie torontońskiej metropolii.

 

Chciano przypomnieć Polonii o wspólnych korzeniach i tradycjach, a kanadyjskiej społeczności przybliżyć ciekawą historię, przepiękną architekturę i kulturowy dorobek Gdańska.

W 1997 roku pierwotnie zawiązany komitet organizacyjny obchodów 1000-lecia Gdańska na terenie torontońskiej metropolii przekształcił się w Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie na czele którego stanęła Zuzanna Stupak - absolwentka Wydziału Humanistyki Universytetu Gdańskiego.

 

Do Stowarzyszenia wstępowali rodowici gdańszczanie, ludzie związani z Gdańskiem poprzez szkołę, pracę a także Ci, których Gdańsk oczarował swoim pięknem.

 

Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie zarejestrowane jest w Ministry of Consumers jako Non Profit Organization i współpracuje z wieloma organizacjami polonijnymi na terenie metropolii Toronto.

 

Czytaj więcej >

 


 

Gdańsk

 

Nieujarzmiony i niepokorny
Wolny i dumny
Z duchowym przywódcą, Papieżem
U steru kogi na Zaspie
Z krzyżami Solidarności

Jak znakiem zwycięstwa

 

Stoczniowe hełmy i dźwigi
Kadłuby olbrzymów nad wodą
Z Neptunem na fali dziejów
Piękny Gdańsk
Daje przykład męstwa

 

Komuną gardzący
Gdańsk, na wskroś wolny
Losy dziejów Europy
I Rzeczypospolitej
Odbija w pięknym Bałtyku

 

Zuzanna Stupak - Prezes

 

Toronto, 1997

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie

 

Centrum Polskiej Kultury im. Jana Pawła II

 

4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario L4Z 1C3

 

E-mail: info@gdanszczanie.ca

 

Spotkania stałych członków Stowarzyszenia odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz.20:00.