.

20-lecie Stowarzyszenie Gdańszczan

 

W sobotę 12 listopada 2016 w pięknej sali „Millennium Gardens Centre” w Brampton podczas „Balu Lwów Gdańskich” Stowarzyszenie Gdańszczan świętowało dwudziestolecie istnienia oraz bogatą działalność społeczną.

 

 

Podczas spotkania uhonorowano medalami i dyplomami Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie oraz jego członków za wyjątkowe zaangażowanie w promocji Gdańska i Pomorza.

 

 

Zuzannie Stupak - Honorowemu Prezesowi, medal dla Stowarzyszenia wręcza Marian Gorlikowski w imieniu Senatora Kazimierza Kleina Od lewej stoją: Barbara Kwiecińska - była skarbniczka i Krzysztof Korczyński – były wiceprezes 

W imieniu władz miasta Gdańska pamiątkowy medal, obraz i album wręczają Piotr Mazurek - prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska i Helena Chmielowiec - wiceprezes fundacji Gdańskie Centrum Multimedilane

 

Przywitano nowy, wybrany 5 października 2016 roku zarząd na czele którego stanęła prezes Barbara Duda. Pozostali członkowie to: Elżbieta Kluz - wiceprezes, Barbara Gilewicz - skarbnik, oraz członkowie Zarządu Teresa Stalińska, Mirosław Śliwiński i Jarosław Kluz.

 

 

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Gdańska: przy mikrofonie Barbara Duda - prezes, Mirosław Śliwiński - członek Zarządu, Elżbieta Kluz - wiceprezes, Barbara Gilewicz - skarbnik, Teresa Stalińska - czlonek Zarządu

Kontakt

Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie

 

Centrum Polskiej Kultury im. Jana Pawła II

 

4300 Cawthra Rd. Mississauga, Ontario L4Z 1C3

 

E-mail: info@gdanszczanie.ca

 

Spotkania stałych członków Stowarzyszenia odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz.20:00.